Väckarklocka i bakgrunden. Hand som lägger mynt i staplar.
Foto: Shutterstock

Social ekonomi

Projekt välfärd syftar till att stödja de församlingar och pastorat som vill arbeta med social ekonomi genom offentlig finansiering i samverkan med offentliga myndigheter. Kyrkan, en del av samhället.

Församlingarna och pastoraten i Göteborgs stift gör ett fantastiskt arbete i att möta människor i olika skeden i livet. Förskolor, ungdom- och vuxenverksamhet, aktiviteter för människor i utsatthet, seniorboenden för det senare skedet i livet är alla exempel på mötesplatser för gemenskap och tillhörighet där blandade känslor av nyfikenhet och glädje - men kanske också oro får plats.

För att möjliggöra mötesplatser krävs resurser, både mänskliga och finansiella. Projekt välfärd syftar till att stödja de församlingar och pastorat som vill arbeta genom offentlig finansiering i samverkan. Med konkreta verktyg och individuell processledning verkar projektet som en bro mellan kyrkan och offentlig sektor.

Vill du veta mer? Kontakta gärna