Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Seurakunnissa suomeksi/ Verksamhet på finska

Ruotsin kirkko toimii monella kielellä. Göteborgin hiippakunnan seurakunnissa on myös suomenkielistä toimintaa. / Här läser du om den sverigefinska verksamheten i stiftets församlingar.

Kuvassa Göteborgin suomenkielisen työyksikön papit Satu Rekola ja Milvi Luhaäär Olander. Toiminnan piirissä työskentelee 5-7 seurakuntatyöntekijää. Jumalanpalveluksia vietetään joka viikko Oscar Fredrikin kirkossa tai Merimieskirkossa, ja ryhmätoimintaa järjestetään eri-ikäisille eri puolilla Göteborgia. Kotisivu: www.svenskakyrkan.se/goteborg/suomeksi.

Uddevallan suomenkielisestä seurakuntatoiminnasta vastaa diakoni Tina Manner. Toiminta sijoittuu pääasiallisesti Bäven seurakuntaan, jossa mm vietetään jumalanpalveluksia suomeksi ja järjestetään ryhmätoimintaa.

Lilla Edetissä diakoni Merja Elina Andersson toimii myös suomeksi, puh. 0520-49 47 07, sähköposti: Merja Andersson. Jumalanpalveluksia, kotikäyntejä, keskustelutukea ja ryhmätoimintaa suomeksi.

Surtessä (Nödingen seurakunta) on säännöllistä toimintaa suomeksi, esimerkiksi jumalanpalveluksia Surten kirkossa. Nödingen seurakunnan pappi Mika Auvinen puhuu suomea, puh. 031-98 00 11 sekä 0739-81 49 05, sähköposti Mika Auvinen

Suomenkielistä seurakuntatoimintaa järjestetään silloin tällöin myös mm Varbergissa, Skenessä ja Halmstadissa. 

Ruotsin kirkon seurakunnat järjestävät toimintaa suomeksi, kun sitä toivotaan. Jos haluat suomeksi tarkempia tietoja mahdollisuuksista, ota yhteys hiippakuntapappi (40 %) Satu Rekolaan, sähköposti: Satu Rekola

Verksamhet på finska

Bild: Prästerna Satu Rekola och Milvi Luhaäär Olander som arbetar i den sverigefinska enheten i Göteborg. Inom verksamheten arbetar 5-7 medarbetare. Gudstjänster firas varje vecka i Oscar Fredriks kyrka eller i Sjömanskyrkan, och gruppverksamhet anordnas för alla åldersgrupper i olika delar av staden. Hemsida: www.svenskakyrkan.se/goteborg/suomeksi.

Diakon Tina Manner ansvarar för den finskspråkiga församlingsverksamheten i Uddevalla. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i Bäve församling. Där firas gudstjänster på finska och anordnas gruppverksamhet.

I Lilla Edet arbetar diakonen Merja Elina Andersson även på finska, tel. 0520-49 47 07, e-post: Merja Andersson. Gudstjänster, hembesök, samtallsstöd och gruppverksamhet på finska.

I Surte (Nödinge församling) finns regelbunden verksamhet på finska, bl a gudstjänster i Surte kyrka. Församlingens präst Mika Auvinen talar finska, tel. 031-98-00-11 och 0739-81 49 05, e-post Mika Auvinen.

Finskspråkig församlingsverksamhet anordnas ibland även i bl a Varberg, Skene och Halmstad. 

Svenska kyrkans församlingar anordnar verksamhet på finska då detta önskas. Om du vill få ytterligare information på finska om dessa möjligheter kontakta stiftsadjunkt (40 %) Satu Rekola, e-post: Satu Rekola.