Samarbete med Arbetsförmedlingen

Genom ett samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen har Svenska kyrkans pastorat och församlingar möjlighet att ta emot människor som står långt ifrån arbetslivet och erbjuda en meningsfull sysselsättning och gemenskap.

Genom att samarbeta utifrån Arbetsförmedlingens olika insatser och de arbetsuppgifter Svenska kyrkan och Göteborgs stifts församlingar/pastorat kan erbjuda, kan personer som står långt ifrån arbetsmarknaden rustas så att de snabbare uppnår egen försörjning.

Utgångspunkten för att ta emot praktikanter är den lokala församlingen/pastoratets möjligheter. Exempel på arbetsuppgifter kan vara vaktmästeri, park och fastighetsskötsel, caféverksamhet eller annat. Redan idag tar flera pastorat/församlingar emot arbetspraktikanter. Du kan se en kort film om hur Onsala församling och Noas Ark arbetar.

Göteborgs stifts samarbete med Arbetsförmedlingen är ett led i att följa den nationella överenskommelsen.

Vill du veta mer om avsiktsförklaringen eller om praktiska regler kring mottagandet av arbetspraktikanter kontakta: