Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Piispantarkastukset

Tarkastukset ovat osoitus siitä, että seurakunnat kuuluvat suurempaan yhteyteen ja että olemme riippuvaisia toisistamme.


Tarkastusten tekeminen seurakunnissa on piispan tärkeimpiä tehtäviä ja selkeä osoitus siitä, että piispa on merkkinä yhtenäisyydestä.

Tarkastusten tarkoitus on tukea, inspiroida ja innostaa seurakuntia, mutta myös valvoa kirkon uskoa, oppeja ja elämää. Tarkastusten avulla piispa ja hiippakunta voivat perehtyä ja osallistua seurakuntien elämään ja vastata niiden tarpeisiin.

Pyrkimyksenä on, että piispa tekee tarkastuksen hiippakunnan seurakunnissa joka kuudes vuosi. Niiden välisenä aikana tarkastuksia tekee lääninrovasti piispan toimeksiannosta.

Kolme vaihetta

PEREHTYMINEN

Tarkastustyö koostuu kolmesta vaiheesta, jotka jakautuvat muutaman kuukauden ajalle. Ensimmäisessä vaiheessa valaistaan seurakuntaa eri näkökulmista. Tämä tehdään yhteistyössä hiippakunnan työntekijöiden ja seurakunnan työntekijöiden kesken. Esimerkkejä perehdyttävistä asioista ovat seurakunnan lapsi- ja nuorisotoiminta, kiinteistöt, talous ja kirkollinen kalusto.

TARKASTUSVIIKKO

Toinen vaihe, tarkastusviikko, on tarkastuksen intensiivisin osa. Silloin käyvät piispa, lääninrovasti ja hiippakuntakanslian työntekijät seurakunnassa ja pitävät kokouksia ja neuvotteluja luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja aatteelliselta pohjalta työskentelevien kanssa. Pääpaino on perustehtävissä viettää jumalanpalveluksia, harjoittaa opetusta ja tehdä diakonia- ja lähetystyötä. Tarkastusviikko päättyy aina sunnuntaina pidettävään päämessuun.

SEURANTA

Tarkastustyön kolmannessa vaiheessa tehdään seuranta. Tällöin hiippakunta ja seurakunta keskustelevat siitä, mitä kysymyksiä ja alueita seurakunta haluaa kehittää ja miten sen tarvitsee työskennellä tästä eteenpäin tarkastuksen tulosten pohjalta. 

Joka tarkastuksessa tehdään tarkastuspöytäkirja, selvitysraportteja, piispan tarkastuskokous ja seurantakokouksen pöytäkirja. Asiakirjat toimitetaan sitten Tuomiokapituliin ja muille asianosaisille.

 
PIISPANTARKASTUKSET 2017

Vuoden 2017 aikana ei hiippakunnassa tehdä piispantarkastuksia.