Foto: Torgny Lindén

Tehtävä

Piispan tehtävät ovat merkki kirkon jatkuvuudesta kautta aikojen, kirkon yhteydestä ja maailmanlaajuisesta yhteenkuuluvuudesta.

Piispan kuuluu vastata johtamisesta ja valvonnasta, hoitaa ja vaalia kirkon yhteyttä, vihkiä pappeja ja diakoneja, kutsua pappeja ja diakoneja keskusteluihin sekä muutoin suorittaa kirkkojärjestyksen mukaiset piispan tehtävät. Piispan on tehtävä tarkastuksia hiippakunnan seurakunnissa. (Kirkkojärjestyksen 8. luvusta).

Piispa on tuomiokapitulin ja hiippakuntahallituksen puheenjohtaja (KJ 9:1, 7:14).

Piispan tulee vihkiä ja tarkastaa, vierailla, neuvotella, kuunnella ja päättää 
ja kaikessa tekemisessään vahvistaa Jumalan kansaa kutsumuksessa tulkita ajan merkkejä ja todistaa Jumalan valtavista teoista kaikelle luodulle. 

Piispan tulee virassaan elää Kristuksen palvelijana 
ja olla Jumalan lauman paimen. Valppaudella ja viisaudella tulee piispan palvella yhtenäisyyttä Kristuksessa kirkon kohennukseksi ja uudistukseksi Hengessä, niin että Jumalan rakkaus tulee maailmassa näkyväksi. (Piispanviran vihkimisjärjestyksestä)