Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Nomineringsval 22 augusti

Nomineringsvalet är det tillfälle då alla röstberättigade samlas för att nominera, plädera för samt välja biskopskandidater. Resultatet av nomineringsvalet leder fram till vilka som blir kandidater i biskopsvalet i höst.

Bild: Torgny Lindén

Enligt kyrkoordningen ska en biskop utses genom val i stiftet. Valet ska föregås av ett nomineringsval för att få fram valbara kandidater till biskopsvalet. Stiftsstyrelsen ansvarar för genomförandet av nomineringsvalet och biskopsvalet.  

Röstberättigade vid nomineringsvalet och vid biskopsvalet är följande personer:
1. domkapitlets och stiftsstyrelsens ledamöter
2. de som är anställda som präster eller diakoner i stiftet eller någon av dess församlingar/pastorat och som finns upptagna i den av stiftsstyrelsen upprättade röstlängden den 23 juli 2017. 
3. särskilt utsedda elektorer.

Nomineringsvalet är offentligt och hålls i Svenska Mässan (ingång mot Scandinavium entré 8 Skånegatan), Göteborg, kl 13.00 tisdagen den 22 augusti 2017.

Tidsplan den 22 augusti

12.30-13.00
Vid ankomst till Nomineringsvalet finns tillfälle att lämna in skriftlig nominering samt begäran om tid för plädering.

13.00-13.30
Andakt
Information om formalia mm inför valförrättningen

13.30-15.00 (som längst)
 Tid för nominering av kandidater samt plädering för dem

15.00-15.30
Kaffepaus, samt tid för ev gruppmöten

15.30 (tidigast)
Valförrättningen inleds
Information och röstning

16.15
Röstsammanräkningen påbörjas

18.00 (ca)
Kungörelse av valresultatet på plats samt på Göteborgs stifts webbplats

Kallelse

Kallelse till nomineringsval och biskopsval (2017-07-24)
PM till kallelse till nomineringsval (2017-07-24)
(sändes ut den 24 juli till pastorats/församlingars e-postbrevlådor för vidarebefordran till alla röstberättigade inom respektive enhet)

Nominering

Röstberättigades blankett för nominering av biskopskandidat
(lämnas in vid nomineringsvalet 22 augusti)

Överklagande (KO 8 kap 38 §)

Elektorsvalet, nomineringsvalet och biskopsvalet får överklagas hos Svenska kyrkans valprövningsnämnd. Elektorsvalet får dock bara överklagas i samband med att nomineringsvalet överklagas.
Skrivelse med överklagandet av elektorsvalet eller nomineringsvalet ska ha kommit in till stiftsstyrelsen senast en vecka efter det att resultatet av nomineringsvalet har anslagits på stiftets anslagstavla.
Skrivelse med överklagandet av biskopsvalet ska ha kommit in till stiftsstyrelsen senast en vecka efter det att resultatet av biskopsvalet har anslagits på stiftets anslagstavla. (SvKB 2009:4, 2010:6)

Vem som får överklaga (KO 8 KAP 39 §)

Den som har varit röstberättigad vid biskopsvalet har rätt att överklaga nomineringsvalet och biskopsvalet.
Även den som har varit röstberättigad vid elektorsvalet får överklaga nomineringsvalet, om grunden för överklagandet är att fel har förekommit vid elektorsvalet. (SvKB 2010:6)