Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Människor på flykt

Svenska kyrkans engagemang för flyktingar och asylsökande utgår ifrån övertygelsen om alla människors lika värde.

Församlingsmedarbetare och frivilliga är välkomna att vända sig till Göteborgs Stift för råd i asylfrågor. På Göteborgs stift finns två handläggare för flyktingfrågor med uppgift att stödja församlingarna i deras arbete med asylsökande. Eva Glemme, stiftsadjunkt för människor på flykt och Peter Andersson, stiftsdiakon med inriktning på flyktingar och internationella frågor.

Integration på Tjörn

En del av stiftskansliets stöd till församlingarnas arbete med migranter handlar om att förmedla ekonomiskt stöd till goda projekt.

Pengarna är avsatta dels efter beslut av Kyrkomötet, nationell nivå, och dels efter beslut på stiftsnivå.

I den här filmen ser ni vad mycket fint ett sådant stöd kan resultera i.

Eva Glemme

Eva Glemme

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsadjunkt för människor på flykt

Direkt: 031-771 30 36

Mer om Eva Glemme…

Stiftsadjunkt för migrationsfrågor. Teamledare för flyktingarbetets coacher.