Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Magnus Aasa

Kyrkoherde i Halmstads församling, Göteborgs stift.

Motivation

Magnus Aasa är vår kyrkoherde sedan 2014, då två församlingar med olika profil, Martin Luther och Sankt Nikolai, blev ett stort pastorat. I denna omfattande omorganisations- och förändringsprocess har Magnus visat ett mycket gott chefskap och ledarskap.

Magnus är en god teolog. Han talar för en kyrka som är öppen utåt emot människor, och tydlig inåt emot Jesus Kristus. Med Jesus i centrum möter vi varandra där vi är, inte där vi borde vara. Han verkar för en kyrka där olika former, uttryck och åsikter får plats i en respekterande försonad mångfald. Det gäller lokalt, nationellt och inte minst i det ekumeniska arbetet. Magnus lyckas bekräfta de allra flesta av oss där vi är, och får oss att dra åt samma håll och mot samma mål. Allt detta är egenskaper som vi tror att han skulle kunna omsätta som biskop, och bidra till enhet i mångfalden, konfliktlösningar och framtidstro.

Magnus poängterar att kyrkan behöver möta människor där de är. Mission blir därför diakonal till sin karaktär. Som en frukt av detta har vi det senaste året startat upp en samtalsmottagning för unga i Halmstad och fortsätter att arbeta med vårt ekumeniska nattcafé för hemlösa, ett diakonalt center som betjänar många nyanlända, sjukhuskyrkan m.m. Vi tror att Magnus skulle fortsätta uppmuntra den diakonala sidan av kyrkans uppdrag som vår biskop Per gör så förtjänstfullt.

Magnus har under många år varit politiskt engagerad. Som gruppledare och riksdagskandidat (valet 2010 – kristdemokraterna, Västernorrland) har han stor erfarenhet av mötet med media. Han är van att befinna sig i en offentlig ”ambassadörsroll” och har stor social kompetens. Hans politiska erfarenheter gör att han också har god insikt i våra villkor som förtroendevalda. Därför är det roligt och konstruktivt att arbeta tillsammans med honom i den gemensamma ansvarslinjen.