Yngre tjej sitter på ett bord utanför ett stall
Foto: Mikael Ringlander, Svenska kyrkan

Livet i utkanten av Roman

I utkanten av staden Roman finns fyra över hundra meter långa djurstallar i betong. Tidigare rymde djurstallarna fyrahundra kor, nu bor där ungefär åttahundra kvinnor och män, pojkar och flickor.

Svenska kyrkan stödjer ett socialt center som Franciskanerorden driver i staden Roman. Här erbjuds utbildning, arbetstillfällen, social integration och hälsovård. Arbetsmetoden går ut på att skapa förändring tillsammans med människorna i området. Det långsiktiga målet är att säkra den romska befolkningens tillgång till offentlig skola och hälsovård, samt deras möjlighet att bli en av samhället.

Familjerna har i generationer har levt i fattigdom, utanförskap och analfabetism. I centret ges en möjlighet till integration i samhället genom att förstå socialt samspel, uppförande koder och regler som de inte på ett naturligt sätt får med sig hemifrån.

Det kan handla om att motivera föräldrarna att låta barnen gå kvar i skolan; se framtidens möjligheter även om dagen är svår. När det är svårt att ha mat på bordet och allas bidrag är värdefullt kan den långsiktiga investeringen som skolan innebär vara svår att förstå.