Jonas Eek

Kandidat 4 av 7. Präst och utgivningschef för Svenska kyrkans bok- och mediebolag Verbum, teologie doktor, bosatt i Göteborg.

Födelseår: 1970
Bostadsort: Göteborg
Prästvigningsår: 1997
Vigningsstift: Göteborg
Nuvarande jobb: Utgivningschef Verbum AB
Fritidsintressen: Social samvaro med familj och vänner, tennis och fotboll

Tre frågor som jag brinner mest för

Kommunicera:
Det talade ordet är viktigt för mig. Jag finner glädje i att formulera mig, i olika sammanhang. Som präst är uppdraget att kommunicera budskapet framför andra – evangeliet om Jesus Kristus. Inte minst i vår tid är det viktigt att kyrkan förmedlar evangeliet, sår hopp och sprider frimodighet. Jag har haft förmånen att arbeta mycket med konfirmander och unga ledare, men kyrkans pedagogik rör egentligen alla åldrar. Jag har ett stort kommunikativt och pedagogiskt intresse.

Inspirera:
Alla döpta har fått uppdraget att vara kyrka. Var och en på sitt sätt. I det uppdraget är alla medarbetare: anställda, ideella, förtroendevalda, deltagare i gudstjänster och grupper. Och som medarbetare behöver vi ständigt fyllas på med inspiration och fördjupning, energi och entusiasm. Då kan vi rusta varandra kring kyrkans uppdrag och trons innersida.

Vitalisera:
Kyrkan behöver ständigt vitaliseras. Varje tid rymmer sina utmaningar, frågor och språk. Först när vi lyssnat in samtiden kan vi förkunna evangelium in i vår egen tid. Då möter evangeliet människans livsfrågor.

Detta skulle jag prioritera som biskop i Göteborgs stift

Utöver att leda stiftskansliets arbete av främjande och tillsyn skulle jag vilja prioritera enhet och närvaro, inspiration och rekrytering.

Göteborgs stift är rikt på traditioner. Biskopens uppgift är att värna kyrkans enhet och gemenskap. Det kräver kännedom om och kärlek till stiftet, samt en hög närvaro ute i stiftet. Dessutom är biskopens roll att inspirera och entusiasmera alla kyrkans medarbetare – anställda, förtroendevalda och ideella – för att skapa ett lag som bärs av samma vision. Här kommer också rekrytering in – att attrahera nya människor till att bli medarbetare i kyrkan.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Vår tids präglas av en stor andlig längtan, ofta parad med en vag kunskap om kristen tro. Här finns världens möjlighet för kyrkan! Men det gäller att inse vad uppgiften handlar om. Kyrkan är sänd av Gud för att i världen berätta om och visa på evangeliet om Jesus Kristus. Detta är kyrkans ärende/mission som tar sig tre uttryck: att fira gudstjänst, bedriva undervisning och diakoni. När kyrkan vårdar sitt uppdrag, på samma gång troget och kreativt, kan hon möjliggöra människors möten med Gud.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: ”Och jag är med er alla dagar till tidens slut” (Matt 28:20)
Mitt favoritprogram på radio/TV: Nyheter och bra fotboll.
En bok eller film jag rekommenderar:
Bok: Just nu läser jag Torbjörn Flygts senaste roman Flyktväg.
Film: Gran Torino (som kan vara ett möjligt svar på varför Jesus var tvungen att dö).  
Om jag har en helt ledig dag: Med familj med tre barn är det lätt att få tiden att gå, men jag uppskattar att, efter lite försiktig träning, få ägna mig åt umgänge med god mat och dryck.