Stiftets organisation
Foto: Alex & Martin /Ikon

Hiippakunnan organisaatio

Göteborgin hiippakunta on yksi Ruotsin kirkon 13 hiippakunnasta. Maantieteellisesti se käsittää Bohusläänin, Hallannin ja Länsi-Götanmaan länsiosan.

Hiippakunnan organisatorinen perusta ovat seurakunnat. Göteborgin hiippakunnassa on tänään 178 seurakuntaa. Useat seurakunnat yhdessä voivat muodostaa pastoraatin. Seurakunnan ja pastoraatit muodostavat puolestaan 11 rovastikuntaa. Jokaisessa rovastikunnassa on pappi, jonka piispa on nimennyt rovastiksi. Rovastin tehtävä on avustaa piispaa hänen tehtävissään piispantarkastuksissa, ts silloin kun piispa tekee käyntejä seurakuntiin ja tarkastaa niiden toimintaa.

Hiippakunnan on edistettävä ja valvottava seurakuntien tehtävää viettää jumalanpalvelusta, antaa opetusta ja harjoittaa diakoniaa ja lähetystyötä. Hiippakunnan on myös edistettävä sen seurakuntien ja pastoraattien hyvää hallintoa ja valvoa sitä. Edistäminen tapahtuu mm seurakuntien luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja vapaaehtoisten koulutuksen ja jatkokoulutuksen avulla. Hiippakunnan tehtäviin kuuluvat myös panostukset hyvän työympäristön edistämiseksi, erityisesti kompetenssia edistävä tuki seurakunnille.

Hiippakunnan tehtäviin kuuluu myös innostaa kirkon osallistumista julkiseen keskusteluun. Seurakuntien toimeksiannosta Göteborgin hiippakuntakanslia hallinnoi kirkon maita ja metsiä, nk Papinpalkkavaroja, joiden tuotto tulee Ruotsin kirkon työn taloudellisten edellytysten hyväksi. Hiippakunnalla pitää myös olla valmius tukea toimintaa kriisin ja hälytystilan aikana.

Göteborgin tuomiokirkko on koko hiippakunnan kirkko. Nykyinen tuomiokirkko, joka sijaitsee Kungsgatanin varrella Göteborgin keskustassa, vihittiin käyttön 1815.

Hiippakuntaa johtavat piispa ja hiippakuntahallitus. Jokainen hiippakunta käsittää hiippakunnan alueen seurakunnat ja on nimetty sen mukaan, missä piispanistuin sijaitsee, esim Göteborgin hiippakunta. Hiippakunnan korkein päättävä elin on hiippakuntavaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi kirkollisvaaleissa. Hiippakuntavaltuusto valitsee hiippakuntahallituksen, joka on hiippakunnan toimeenpaneva elin. Hiippakuntahallituksen puheenjohtaja on piispa. Tuomiokapituli valvoo hiippakunnan seurakuntien ja hiippakuntaorganisaation toimintaa yhdessä piispan kanssa. Tämän lisäksi tuomiokapituli valvoo pappien ja diakonien kelpoisuutta.

Haluatko tietää enemmän siitä, miten Ruotsin kirkkoa johdetaan? Tästä voit lukea lisää siitä, miten Ruotsin kirkko on organisoitu ja miten päätökset tehdään (ruotsiksi).

Hiippakunnan toimintaa ohjaa Kirkkojärjestys, kirkon sisäisen sääntöjärjestelmän perusasiakirja. Kirkkojärjestyksestä päättää kirkolliskokous, joka on Ruotsin kirkon korkein päättävä elin.