Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Interreligiösa relationer

Sverige är idag ett mångreligiöst och mångkulturellt land. Det betyder att frågor som rör möten med människor av annan tro är en verklighet för ett stort antal församlingar i vårt stift och i vår kyrka.

Dessa möten ställer också frågor om kristen tro och kristet liv:
  • Vad är ett trovärdigt kristet vittnesbörd i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle?
    På vilket sätt kan Svenska kyrkan samverka med andra av god vilja oavsett religiös tradition? 
  • Stiftsadjunkten med uppgift att arbeta med interreligiös dialog har som främsta uppdrag att 
    • verka för en fördjupad och breddad dialog mellan människor av olika tro 
    • främja en teologisk reflektion och ett pastoralt förhållningssätt kring religionsmötet i stiftets församlingar. 
    Fokus för arbetet är att möjliggöra möten över religiösa gränser. Att möta människor med en annan trostillhörighet, att samtala och lära känna varandra är ett effektivt sätt att göra det okända mera känt. Religionsmotsättningar och kollektiv misstänksamhet har en tendens att vittra sönder i mötet med verkliga människor.
Henrik Frykberg

Henrik Frykberg

Göteborgs stift

Stiftsadjunkt för integration och interreligiös dialog, Församlingsutveckling