Ung tjej matar får på bete
Foto: Ulrika Tönnäng/Onsala församling

Goda exempel på offentligt finansierad verksamhet

Från några av de församlingar och pastorat i och utanför Göteborgs stift som idag bedriver diakonal verksamhet som delvis finansieras genom offentliga medel.

MÖTESPLATS

I Uddevalla pastorat, Göteborgs stift skrevs det första Idéburna och offentliga avtalet under våren 2016. Det var verksamheten Saronhuset som blev en del av ett avtal med Uddevalla kommun. Saronhuset är en mötesplats för människor som befinner sig i olika situationer. Finansieringsmodell: Idéburet offentligt partnerskap.

VERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGA

I Stenungssunds pastorat , Göteborgs stift drivs Pelikanen, en Stödgruppsverksamhet för barn upp till 18 år som har anhörig med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och/eller har använt våld. Pelikanen har också Skilda världar-grupper för barn med separerade föräldrar. Finansieringsmodell: Idéburet offentligt partnerskap.