Detalj ur biskopskåpan
Foto: Torgny Lindén

Förslagslåda (nu stängd)

Här kan alla medlemmar i Svenska kyrkan i Göteborgs stift föreslå vem de vill ska bli ny biskop i Göteborgs stift. Förslagslådan är nu stängd.

Foto: Torgny Lindén

Förslagslådan är nu stängd

Under perioden Fastlagssöndagen den 26 februari till och med Den helige Johannes Döparens dag den 25 juni 2017 har det varit möjligt för alla medlemmar i Svenska kyrkan i Göteborgs stift att föreslå vem de vill ska bli ny biskop i Göteborgs stift (Bohuslän, Halland och västra delarna av Västergötland) från och med 4 mars 2018.

Krav som SKA anges i förslaget då det skickas in

- Namn på personen du föreslår som biskop.

- Var personen finns/är verksam (för att undvika namnförväxling).

- Kort motivering till varför du föreslår personen.

- Försäkran att personen är tillfrågad och är positiv till att bli föreslagen, eller att det är allmänt känt att personen är positiv.

- Ditt namn och din adress (namn eller adress anges inte på hemsidan).

 

Förslagen som skickas in läses endast av biskopsvalets handläggare och diskuteras inte i något sammanhang. De förslag som kommer in är att betrakta som inkomna handlingar enligt Kyrkoordningen och kan begäras ut. Inskickade förslag som uppfyller kraven ovan publiceras på Göteborgs stifts hemsida vardagar under arbetstid. 

Förslagen publiceras

På Göteborgs stifts hemsida under Föreslagna personer i biskopsvalet listas personerna i bokstavsordning, under förutsättning att de är positiva till att bli föreslagna och är behöriga att bli biskop, samt den korta motiveringen.

Kommer det in flera motiveringar till en och samma föreslagen person från olika förslagsställare kan de också anges, om de skiljer sig från tidigare motivering. Antalet personer som föreslagit en person anges inte.

För att kunna bli biskop skall personen vara präst i Svenska kyrkan eller vara behörig att prästvigas i Svenska kyrkan: Vem kan bli biskop?

Detta är en förslagslåda och inte en nominering. Biskopsvalet går till på följande sätt: Så väljs en biskop

VALHANDLÄGGARE

Stiftsjurist
Louise Edqvist Lendefors
031-771 30 24

Stiftsjurist
Therese Kogler Bernsten
031-771 30 29

Kommunikatör/Pressekreterare
Torgny Lindén
031-771 30 31