Kvinna sitter fundersam på golvet bland kvitton.
Foto: Thinkstock

Finansieringsmodeller

I Göteborgs stift arbetar redan ett flertal församlingar och pastorat med diakonalt arbete som delvis finansieras genom offentliga medel.

Det handlar om utvecklingsbidrag, föreningsbidrag eller att man ingått ett idéburet offentligt partnerskap med kommunen och/eller andra samverkansparter.

EXEMEL PÅ SAMVERKAN

Arbetsförmedlingen, Trossamfundet Svenska Kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat en överenskommelse om att stödja samverkan på lokal och regional nivå. Genom överenskommelsen skapas förutsägbarhet, tydlighet och ett långsiktigt hållbart samarbete.

I Göteborgs stift arbetar exempelvis Noas ark, Onsala pastorat, med att ta emot människor som står långt från arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsförmedlingen.