Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon:+46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Finansieringsmodeller

I Göteborgs stift arbetar redan ett flertal församlingar och pastorat med diakonalt arbete som delvis finansieras genom offentliga medel.

Det handlar om utvecklingsbidrag, föreningsbidrag eller att man ingått ett idéburet offentligt partnerskap med kommunen och/eller andra samverkansparter.

EXEMEL PÅ SAMVERKAN

Arbetsförmedlingen, Trossamfundet Svenska Kyrkan och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har träffat en överenskommelse om att stödja samverkan på lokal och regional nivå. Genom överenskommelsen skapas förutsägbarhet, tydlighet och ett långsiktigt hållbart samarbete.

I Göteborgs stift arbetar exempelvis Noas ark, Onsala pastorat, med att ta emot människor som står långt från arbetsmarknaden i samverkan med Arbetsförmedlingen.