Foto: Thinkstock

Filmer om social ekonomi

Göteborgs stift och projekt välfärd har tagit fram dessa 10 kortfilmer som behandlar social ekonomi i syfte att fungera som en inspirationskälla och en kunskapsbas i ämnet.

Filmerna är uppdelade i avsnitt som berör olika typer av avtal mellan social/diakonal verksamhet och offentliga myndigheter så som Ideburet offentligt partnerskap, upphandlingslagar samt avsnitt kring hållbart ledarskap, arbetsträning och rehab, samverkan samt goda exempel hämtade från Göteborgs stifts församlingar och pastorat.

Spellistan med alla 10 filmerna om Social ekonomi

Filmerna var för sig