Esbjörn Särdquist

Kandidat 5 av 7. Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Skara stift.

Födelseår: 1966
Bostadsort: Alingsås
Prästvigningsår: 1992
Vigningsstift: Skara stift
Nuvarande jobb: Kyrkoherde i Vårgårda pastorat och kontraktsprost i Kullings kontrakt
Fritidsintressen: Hemma med byggande och odling, eller resande i böcker och verklighet.

Tre frågor som jag brinner mest för

Levande och öppna gudstjänster, med varm gemenskap, bön och lovsång, där människor får andlig näring från Guds ord i mässa och förkunnelse. Musik och språk ska vara lättillgängliga, enkla, med låga trösklar, men samtidigt föra in i mysteriet, fördjupa, förmedla gudsnärvaro.

Det ideella arbetet, med utgångspunkt i den enskildes gåvor och som en plats att växa som människa och i tro. Lärande handlar inte bara om att sitta och lyssna utan även om att själv få göra. Därför är församlingens arbete ett sammanhang där man får vara med och göra gott för andra genom diakonin i samhället. Och där man inte behöver verka på egen hand utan tillsammans med andra.

Samverkan med andra aktörer i samhället. Att hitta andra som vill samma förändringar av världen som vi, och förena våra krafter i kamp för det goda. Idag handlar det t.ex. om integration, otrygghet i lokalsamhället, psykisk ohälsa bland ungdomar, ensamhet bland äldre och ekumenik samt interreligiös dialog.

Detta skulle jag prioritera som biskop i Göteborgs stift

Kommunikation! Främst av två skäl.
Det ena är vår tid, med webben, sociala medier o.d. som gör att vi alla, allt mer, ständigt sysslar med kommunikation.
Och det andra är vår tro, där grunden för kyrkan är Guds ord. Genom evangeliet drar Gud in oss i en andlig kommunikationsprocess med förlåtelse och kommunionens gemenskap.
Kommunikation är därmed också att lyssna. Levande kommunikation består inte bara av det någon enskild säger. Att var och en upptäcker sin roll som kommunikatör och teolog!

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Sekulariseringen. Vi måste tydligare tala tro!

Ett klart budskap om Jesus ska förenas med öppenhet och låga trösklar. Att hålla samman Guds ord som kyrkans grund med en välkomnande folkkyrka. Att alltfler hittar dopet!

Att bli bättre på mångfald, både i kyrkan och utanför.

Att hitta större bredd i kulturella uttryck så att allt fler känner sig hemma i musik, språk och annat. Att nå de unga!

Att utveckla kostnadseffektivitet, finansiering och smart resursanvändning. Att utveckla arbetsledning.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: Min nåd är allt du behöver. 2 Kor 12:9a

Mitt favoritprogram på radio/TV: Filosofiska rummet i Sveriges radio P1

En bok eller film jag rekommenderar: Min största filmupplevelse är The Mission (1986) och jag ser fram emot att se Silence (2016).

Om jag har en helt ledig dag: Vilar jag ut med familj och vänner.