Foto: Johan Ericson

Erik Johansson

Kandidat 2 av 7. Präst, internationell missionssekreterare EFS, Uppsala. Chef för EFS internationella mission, inklusive ansvar för kontakter med samarbetspartners och för EFS utlandsmissionärer

Födelseår: 1972
Bostadsort: Uppsala
Prästvigningsår: 2000
Vigningsstift: Uppsala
Nuvarande jobb: Internationell missionssekreterare, EFS
Fritidsintressen: körsång, solosång, trädgårdsskötsel (f n i träda)

Tre frågor som jag brinner mest för

Evangelisation och vittnesbörd – Människor behöver få lära känna den levande och uppståndne Herren Jesus Kristus för att få sina liv förvandlade. Detta sker både innanför och utanför kyrkans väggar, i enskilda möten och levande gudstjänster där ordet och sakramenten räcks till den som längtar.

Diakoni – Kyrkans uppdrag är att vara Jesu händer ut i en sargad värld. Det är på Kristi uppdrag och som ett tecken på hans kärlek till och omsorg om människor som kyrkan ska ge en röst åt de tystade, mod åt de skrämda, mat åt hungrande, beskydd åt hotade och skadade, hopp och framtidstro åt de förtvivlade.

Mission – Kyrkan har ett uppdrag att bära budskapet om Jesus vidare till nya platser, nya folkgrupper, nya kulturer, vare sig det är långt borta eller nära. Hela mänskligheten behöver Jesus, och det är vårt uppdrag att arbeta för det. Om vi inte gör det, vem ska då göra det?
Allt detta måste utformas utifrån lokala förutsättningar, i bön och samtal under den helige Andes vägledning.

Detta skulle jag prioritera som biskop i Göteborgs stift

Att samla stiftet, att få människor att mötas och försöka förstå varandra. Stiftet verkar vara djupt splittrat på många sätt och i behov av helande.
Jag skulle även vilja identifiera de platser/områden som är i särskilt behov av evangeliet, så att det går att göra en missionsstrategi för hela stiftet. Jag vill också slå vakt om alla de levande gudstjänstgemenskaper som finns. De är hoppets tecken i vårt land och vi behöver värna dem, så att de växer och blir fler.

SVENSKA KYRKANS STÖRSTA FRAMTIDSUTMANINGAR

Sekulariseringen. Få svenskar känner till glädjen i evangeliet och få bekänner sig till Jesus.
Ytligheten. Kristen tro behöver få bli på riktigt.
Kyrkan och dess budskap om nåd, helande och återupprättelse i Jesus Kristus för alla människor behöver bli synlig i vårt samhälle. Kristna människor behöver uppmuntras att vara lärjungar i vardagen. Så kan kyrkan växa och fördjupas.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: Rom 5:8: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Mitt favoritprogram på radio/TV: Har inget, men om jag måste välja något blir det Spanarna i P1.
En bok eller film jag rekommenderar: Gudar och människor
Om jag har en helt ledig dag: Lyssnar på E Elgar eller F Poulenc, kaffe, cykeltur eller nercabbat.