Foto: Ikon

Du kan rösta

Du som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 16 år är välkommen att rösta i kyrkovalet. Du skall även vara kyrkobokförd i en församling i Sverige på valdagen.

Att gå och rösta på de som du bäst tror kan föra din talan i din församling, i stiften och på nationell nivå är en unik möjlighet att få utrycka din åsikt. Tillsammans är vi med och tar ansvar för Svenska kyrkan.

Du kan rösta på

De grupper som deltar i kyrkovalet kallas för nomineringsgrupper. Det är sammanslutningar och intressegrupper formade för att delta i kyrkovalet. På kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval kan du läsa mer om valet och se vilka grupperna och kandidaterna är.

När kommer röstkorten?

De röstberättigade får sitt röstkort en tid innan valdagen. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du har rätt att rösta till. På röstkortet finns också information om vilken röstningslokal du kan förtidsrösta i, som ligger inom ditt valområde.

Hur gör jag för att rösta?

Du har möjlighet att rösta i de lokala vallokalerna på valdagen, men du kan även förtidsrösta i samtliga röstningslokaler i hela landet. Det är också möjligt att förtidsrösta genom brevröstning. På pastors- och församlingsexpeditioner hittar du information om röstmottagningsställen, öppettider och material för brevröstning. För den som blir förhindrad att besöka vallokalen är budröstning möjlig.

Information om öppettider och vallokalerna finns på röstkortet.

Är det möjligt att personrösta?

Ja, på valsedeln kan du markera upp till tre personer som du helst vill se valda.

När presenteras valresultatet?

När vallokalerna stänger görs direkt en preliminär röstsammanräkning. Vartefter de preliminära resultaten blir klara presenteras de på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval