Foto: Ikon

Du kan kandidera

Vill du engagera dig som förtroendevald? Du som är medlem i Svenska kyrkan och på valdagen har hunnit fylla 18 år och är döpt i ett kristet samfund eller tidigare varit förtroendevald i Svenska kyrkan, är välkommen att ställa upp som kandidat i kyrkovalet. Du skall även vara kyrkobokförd i det område valet gäller.

För kyrkomötet gäller även att du är valbar bara i det stift där du är kyrkobokförd, vilket exempelvis betyder att om du bor i Visby stift kan du inte väljas till att representera dem som bor i Göteborgs stift.

Vissa anställda i Svenska kyrkan kan inte väljas, till exempel biskoparna och andra med ledande befattning.

En nomineringsgrupp måste anmäla dig som kandidat och du måste själv ha förklarat dig villig att ställa upp genom ett skriftligt medgivande.