Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Den kyrkliga offentlighetsprincipen

Svenska kyrkan har en inomkyrklig offentlighetsprincip som grundar sig på Lagen om Svenska kyrkan och Kyrkoordningen

Det öppna samtalet och den fria granskningen av Svenska kyrkans verksamhet viktig. Offentlighetsprincipen enligt Svenska kyrkans egen ordning tillämpas för all kyrklig verksamhet, när det inte är uppenbart att andra intressen väger tyngre. Det innebär att var och en har rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar. 

Den inomkyrklig princip om offentlighet regleras av kyrkoordningen och motsvarar i stora delar den ordning som gäller för statliga myndigheter. Svenska kyrkans handlingar diarieförs och är att betrakta som allmänna handlingar och kan begäras ut enligt Svenska kyrkans regler om offentlighet.

Läs mer om offentlighet och sekretess i Kyrkoordningen 53 kap. Offentlighet för handlingar