Foto: Magnus Aronson

Cristina Grenholm

Kandidat 3 av 7. Kyrkosekreterare, präst, professor och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala.

Födelseår: 1959
Bostadsort: Uppsala
Prästvigningsår: 1985
Vigningsstift: Stockholm
Nuvarande jobb: Kyrkosekreterare och chef för avdelningen för teologi och ekumenik på det nationella kyrkokansliet i Uppsala
Fritidsintressen: Sjunga i kyrkokör, läsa skönlitteratur, delta i kulturevenemang och följa årstidernas växlingar i naturen

Tre frågor som jag brinner mest för

Evangeliet ska nå ut! Därför är förkunnelsen i predikan och handfast diakoni viktig. Alla behöver möta evangeliet i olika uttryck och former. När vi förkunnar med ord och handling når det långt utanför kyrkans väggar. När evangeliet är tydligt kan vi djärvt låta det uttryckas på många sätt.

Tron ska delas! När vi delar tro och liv med varandra får vi både ge och ta emot. Vi tror på en levande Gud som möter oss både i traditionen och i det som sker just nu. Med öppna sinnen söker vi Guds vilja i världen, kyrkan och det personliga livet. Alla kan bidra – med sina kunskaper, erfarenheter och frågor. Tron behöver bäras av många för att ljuset ska lysa i världen.

Gud möter oss i det oväntade! Som kristna är vi kallade att värna och utveckla det goda samhället för alla med gästfrihet och omsorg. Vi behöver finnas på många arenor och skapa mötesplatser utanför kyrkans väggar. Gränsöverskridande möten bidrar till samhörighet i det liv vi alla delar och låter våra handlingar göra skillnad.

Detta skulle jag prioritera som biskop i Göteborgs stift

Jag vill lära känna stiftets resurser och utmaningar. Med församlingar och pastorat vill jag finna gemensamma vägar framåt som bidrar till att Jesus blir känd, trodd och älskad i vår tid. Jag vill öka barns och ungas delaktighet. Jag vill stärka gudstjänsten som livspuls, ett skeende som skänker mening och riktning för många. Vi sänds ut i vardagen rustade att ta ansvar, ge omsorg och värna varje människas värde och värdighet. Vi ska leva öppna mot omvärlden, trygga i vissheten att Gud är där.

Svenska kyrkans största framtidsutmaningar

Våra största utmaningar har att göra med att hålla samman ord och handling, tradition och utveckling, öppenhet och förankring. Vi måste visa hur detta hänger ihop och inte bara se till att allt detta finns. Det är avgörande att barn och unga är med och visar vägen. Samhällets utmaningar är också kyrkans – vår diakoni, kunskap och det kristna hoppet behövs.

Korta frågor

Ett viktigt bibelord för mig: ”Hoppet sviker oss inte” – en del av vers 5 i ett stycke som bör läsas i sin helhet, Rom 5:1-11.
Mitt favoritprogram på radio/TV: Spanarna i P1- ett lekfullt program om vår nutid och framtid.
En bok eller film jag rekommenderar: Karin Johannessons Reformation i fem rum (Verbum 2017)
Om jag har en helt ledig dag: Läser tidningarna långsamt, går i kyrkan, tar ett pass på gymmet, umgås med familj och vänner och avslutar gärna med konsert