Biskopens kräkla
Foto: Torgny Lindén

Biskopsval II - Resultat

Susanne Rappmann valdes till biskop i Göteborgs stift.

Foto: Torgny Lindén

Susanne Rappmann valdes idag 8 november 2017 till biskop i Göteborgs stift. Hon blir därmed den 24 biskopen i stiftet sedan 1665 och den första kvinnan som blir biskop i Göteborgs stift. Susanne tituleras nu biskop electa, vald biskop, fram till den 4 mars 2018 då hon vigs till biskop i Uppsala domkyrka. Då efterträder hon biskop Per Eckerdal som går i pension.

När det preliminära valresultatet är sammanställt står det klar att Susanne Rappmann blir Göteborgs stift 24:e biskop sedan 1665. Susanne valdes med 773 (68,8% ) röster mot Erik Johanssons 332 (29,6%). 

Första prästvigningen med kvinnor
Susanne Rappmann är född 1965 i Skåne och är nu bosatt i Lindome. Hon prästvigdes 1992 för Göteborgs stift i den första ordinarie prästvigningen då kvinnor vigdes till präster i Göteborgs domkyrka av biskopen i Göteborg.

Om Susanne
Susanne Rappmann arbetar sedan 2014 som kyrkoherde i Mölndals pastorat i Göteborgs stift. Hon är också Kontraktsprost i Mölndals kontrakt. Susanne har tidigare bl a arbetat som kyrkoherde i Värö-Stråvalla församling och komminister i Stensjöns församling. Susanne har också arbetat som universitetslektor vid Bräcke Diakoni samt vid Karlstads universitet.

2005 disputerade Susanne Rappmann i systematisk teologi vid Karlstads universitet på en avhandling om funktionshinder och teologi.