Biskopens kors.
Foto: Torgny Lindén

Biskopsval I - Resultat

Susanne Rappmann och Erik Johansson är de två kandidater som går vidare till andra valomgången i biskopsvalet i Göteborgs stift. Susanne Rappmann fick 36,9 % och Erik Johansson 21,0 % av rösterna då de röstande samlades till val. I och med att ingen av de sju kandidaterna fick mer en 50 % av rösterna avgörs biskopsvalet den onsdagen 8 november 2017.

Foto: Torgny Lindén

Processen att välja en ny biskop är lång. I Göteborgs stift började det med en öppen förslagslåda under våren 2017 där stiftsbor kunde skicka in sina förslag. I augusti samma år var alla ca 1250 röstberättigade kallade till nomineringsval där de röstade fram 7 kandidater. Dessa kandidater presenterade sig på webben och utfrågades vid en offentlig hearing i Göteborgs domkyrka den 11 oktober 2017.

Den 18 oktober var de dags för valomgång I i biskopsvalet. För att redan i första valomgången ha en biskop electa/electus krävdes att en utav kandidaterna fick mer än 50 % av rösterna. Eftersom ingen kandidat fick egen majoritet går de två med flest röster vidare till valomgång II som hålls den 8 november 2017.

Följande två kandidater har (enligt det preliminära resultat) gått vidare till valomgång II den 8 november 2017:

Susanne Rappmann (född 1965) 422 röster - 36,9 %
Kyrkoherde i Mölndals pastorat och kontraktsprost, teologie doktor, Göteborgs stift.

Erik Johansson (född 1972) 240 röster - 21 %
Präst, internationell missionssekreterare EFS, Uppsala. Chef för EFS internationella mission, inklusive ansvar för kontakter med samarbetspartners och för EFS utlandsmissionärer.

Rösterna i valomgång I fördelade sig enligt följande (slutgiltigt resultat):

  • Susanne Rappmann, 422 röster (36,9 %)
  • Erik Johansson, 240 röster (21,0 %)
  • Jonas Eek, 223 röster (19,5 %)
  • Cristina Grenholm, 187 röster (16,3 %)
  • Maria Klasson Sundin, 33 röster (2,9 %)
  • Sven Hillert, 21 röster (1,8 %)
  • Esbjörn Särdquist, 16 röster (1,4 %)
  • Ogiltiga 3 röster (0,3 %)

Summa avgivna röster 1145