Foto: Ikon

Sommarkyrkokarta och dess symboler

Sommarkyrkor kan vara vägkyrkor, pilgrimskyrkor eller sevärdhetskyrkor.

De tre översta symbolerna står för de olika typerna av sommarkyrka. Symbolernas förklaringar hittar du under bilderna.

Foto: svk

Vägkyrka - är lättillgänglig för bilister och andra vägfarare. En vägkyrka har andakt dagligen och är öppen minst fem timmar dagligen under minst två veckor i följd i perioden juni till augusti.

Pilgrimskyrka - en kyrka, ruin eller kyrkplats utmed en pilgrimsled. Kyrkan är oftast helgad åt en historisk person till vilkens minne pilgrimsvandringar har förekommit. Kyrkan kan också innehålla föremål eller minnesmärken med anknytning till historiska pilgrimsvandringar. 

Sevärdhetskyrka - en kyrka som tack vare sitt utseende eller sina inventarier är extra spännande och intressant att besöka. 

Foto: svk

Toalett - det finns toalett i eller bredvid kyrkobyggnaden.

Teleslinga - det finns teleslinga i kyrkobyggnaden. 

Handikappanpassat - det går lätt att komma in i kyrkobyggnaden med rullstol, rullator och barnvagn.