Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Åtta vigdes till präster

Göteborgs stift och Svenska kyrkan har fått åtta nya präster i och med prästvigningen i Göteborgs domkyrka den 11 juni.

På Heliga Trefaldighets dag vigde biskop Per Eckerdal Victor Hjort, Kristina Hanson, Annette Johansson, Jenny Magnusson, Tilda Nordstierna, Kim Sörli, Staffan Birgersson och Alexander Dahlquist till präster i Svenska kyrkan. De ny nyvigda prästerna kommer att tjänstgöra som pastorsadjunkter i särskilda introduktionsförsamlingar under sitt första år som präster. Därefter är de behöriga att söka tjänst i Svenska kyrkan.

I veckan före prästvigningen genomgick kandidaterna prästexamen inför biskop och domkapitel. Det är den sista delen av den formella prästutbildningen som bland annat omfattar studier vid både universitet och Svenska kyrkans utbildningsinstitut, praktik och enskilda samtal mm.

Vid vigningen i domkyrkan avlade kandidaterna prästlöftena. De handlar om att säga ja till att utöva prästämbetet så att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad i världen, att rent och klart förkunna Guds ord och rätt förvalta sakramenten (dopet och nattvarden) samt att följa kyrkans ordning och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild.

– Vigningsdagen har alltid haft en särskild betydelse för mig, sa biskop Per Eckerdal i sitt vigningstal. Ni vigs på Heliga Trefaldighets dag som också heter Missionsdagen. Mission betyder sändning. Vi är alla genom dopet sända i världen. Som vigda präster har ni ett särskilt ansvar. Ni är kallade till präster och avger livslånga löften idag vid er prästvigning.
Som avslutning på vigningstalet skickade biskop Per Eckerdal med löftet att de nyvigda inte går ensamma.

– På er vandring är ni inte lämnade ensamma. Anden, hjälparen, har ni med er och jag skickar med er bibelordet från Filipperbrevet ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.”

 

Biskop Per Eckerdals predikan och vigningstal vid prästvigningsmässan på Heliga Trefaldighets dag. Evangelietext: Joh. 11:18-27.

"Ibland uppfattar människor att går man till kyrkan handlar det bara om synd och död. Jag vill påstå motsatsen, evangeliet vi tagit emot och bär vidare handlar om förlåtelse och liv. Det gäller även när vi går till dagens evangelietext, som vid första ögonkastet verkar ha döden i fokus men där poängen tvärtom handlar om liv."

Läs hela predikan och prästvigningstalet

 

De nyvigda prästerna och deras tjänstgöringsförsamlingar

Staffan Birgersson, Göteborg, förtjänst i Torslanda-Björlanda församling
Alexander Dahlquist, för tjänst i Partille pastorat
Kristina Hanson, Ljungskile, för tjänst i Uddevalla pastorat
Victor Hjort, Göteborg, för tjänst i Göteborgs Vasa församling
Annette Johansson, Hisings Backa, för tjänst i Lundby församling
Jenny Magnusson, Kållered, för tjänst i Särö pastorat
Tilda Nordstierna, Göteborg, för tjänst i Högsboförsamling
Kim Sörli, Göteborg, för tjänst i Angereds församling

Så här berättade kandidaterna om sig själva inför prästvigningen.

Staffan Birgersson kommer från Seglora i Västergötland men bor sedan läge i Göteborg. Staffan har tidigare studerat ekonomi och arbetat som musiker/musikproducent.
– Jag har varit aktiv i Furulundskyrkan i Partille och arbetet mycket med ungdomar och musik i kyrkan.
Staffan är 32 år och kommer att tjänstgöra i Torslanda-Björlanda församling på Hisingen.

Alexander Dahlquist har sedan tonåren varit aktiv i såväl idrottsrörelsen som kyrkans ungdomsarbete.
– I Sävedalens församling kommer jag ha glädjen att få jobba med ungdomar, något som jag också har gjort under hela min studietid både i Uppsala och på somrarna på BohusMalmön. När jag inte jobbar kopplar jag gärna av med att segla vilket blir enklare nu när jag flyttar till min hemstad Alingsås där jag har min båt. Ledig tid tillbringas gärna i finska Österbotten där min frus familj bor.

Kristina Hanson är född och uppväxt i Ljungskile. Efter studier och arbete på andra orter återvände hon tillbaka dit. Kristina är gift med Jonatan och vi har tre barn.
– Jag har arbetat 26 år som teolog och pedagog i Svenska kyrkan i församling och nu senast på stiftskansliet i Göteborg. Min längtan att få arbeta som präst har funnits med mig länge men jag är glad åt den erfarenhet jag bär med mig från mina tidigare tjänster.
– Jag ser fram emot att få vara med och jobba med gudstjänster där mötet med Gud, medmänniskan och oss själva ger ett gott perspektiv till vardagen. Jag vill vara en av många ”möjliggörare” i våra församlingar som får vara med och peka på hoppet och meningen som kyrkan har i uppdrag att visa på.

Viktor Hjort är uppvuxen i Ödsmål, utanför Stenungsund.
– Jag har inte arbetat med något på helfart innan jag började mina präststudier. Jag är intresserad av musik och fotboll, speciellt reggae och Premier League.
Viktor kommer att tjänstgöra i Göteborgs Vasa församling.

Anette Johansson är utbildad förvaltningsekonom och har arbetat i kyrkan sedan år 2000, först som klockare i Göteborgs Masthuggs församling och på senare tid som kyrkokamrer i Stenungsunds pastorat.
– Längtan efter det personliga mötet förde mig vidare mot teologistudier och prästyrket. Jag hoppas bidra med större öppenhet och lägre trösklar in i kyrkan samt att kyrkan mer naturligt ska finnas med i det lokala samhället. Jag ser framemot att få visa på Guds oändliga nåd och kärlek.
Anette bor sedan 20 år i Backa (Hisingen), men är uppvuxen i Stora Höga.

Jenny Magnusson är 38 år, född och uppvuxen i Mölndal och bor fortfarande kvar där tillsammans med man och tre barn. Jenny har tidigare arbetat inom transportbranschen, först som åkeriägare och sedan som transportledare.
– Jag har länge längtat efter att få arbeta som präst och ser mycket fram emot att få gå ut i tjänst i Kullaviks församling. Jag brinner särskilt för kvinnofridsfrågor.

Tilda Nordstierna är född i Stockholm och uppväxt i Örebro. Hennes väg fram till präststudierna i Göteborg har gått via en gymnasietid i Kalmar, volontärarbete i den kristna ekumeniska kommuniteten på Iona i Skottland, masterstudier i London och verksamhetsutvecklande arbete i Norge, i Belgien och i Botkyrkas mångkulturella kommun.
Tildas intresse för människor och kultur har resulterat i tre magisterexamina i samhällsvetenskap och i arbetslivserfarenhet som ideell, förtroendevald och anställd i Svenska kyrkan.
– Jag ser fram emot att få vigas till präst och att få tjänstgöra i Högsbo församling med Sjukhuskyrkan och det spännande förändringsarbetet i nya pastoratet.
I framtiden hoppas Tilda att som präst få bidra till Svenska kyrkan med sina studieerfarenheter inom samhällsvetenskap och teologi, arbetslivserfarenheter inom verksamhetsutveckling och livserfarenheter från mångkulturella och ekumeniska miljöer.

Kim Sörli är född och uppvuxen i, och omkring Göteborg. Det är också i Göteborg Kim nu lever med sin man och deras tre barn.
– Jag har tidigare jobbat i församling med barn, unga och konfirmander, men också på andra arbetsplatser. Som blivande präst längtar jag efter att få möta människor i, med och av hopp och glädje, i livets alla skeenden.
Kim kommer att tjänstgöra i Angereds församling i Göteborg.