Foto: Linda Maria Thompson /Ikon

Att bli kyrkomusiker

Vill du vara ledare i Svenska kyrkans största frivilligverksamhet – körer för stora och små? Är du intresserad av pedagogik och möten med människor? Gillar du att spela orgel och andra instrument? Frihet och egna initiativ ger möjlighet att arbeta med körer, instrumentalmusik, konfirmander och ungdomsverksamhet.

Att spela i gudstjänster av alla de slag är själva rytmen i en kyrkomusikers uppgifter. Dop, vigslar och begravningar går från dur till moll och innefattar olika musikgenrer. Kontakter med människor i livets alla tänkbara skeden är en del av vardagen.

Utbildningsvägar

Du kan bli kyrkomusiker via en kyrkomusikalisk fackutbildning på folkhögskola. Där integreras Svenska kyrkans pastoralteologiska utbildning om 20 veckor. Utbildningstiden för dessa båda delar blir 2,5 år. Väljer du att utbilda dig till kyrkomusiker vid en musikhögskola eller högskola får du en (konstnärlig) högskoleexamen med inriktning kyrkomusik omfattande 120 resp 180 högskolepoäng. Därefter studerar du pastoralteologi vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Utbildningen motsvarar en termin/20 veckor på helfart. Under läsåret 2015-2016 ges utbildningen på halvfart i Lund och Uppsala. Åtta veckor praktik i en församling och deltagande i Mötesplats stift och student under åtta till tio dagar är två utbildningsmoment som genomförs i något av Svenska kyrkans stift dit du vänder dig för att kontakta musikkonsulenten för vidare samtal och rådgivning. Dessa moment görs före inträde till Utbildningsinstitutet.

Ulrika Melin Lasson

Ulrika Melin Lasson

Göteborgs stift

Församlingsutveckling, Stiftsmusiker