Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Stilla stund

Varje onsdag kl. 11.30 är det en stilla stund i andaktsrummet, som finns vid Bruna stråket 5.

Dag Hammarsköld skriver: "Vi har alla inom oss ett centrum av stillhet, omgivet av tystnad".
Mitt på onsdagen finns ett tillfälle för stillhet i andaktsrummet. Vi lyssnar på musik och några korta texter. Välkommen att vara med.