Stilla stund

Varje onsdag kl 11.30–12.00 finns någon från Sjukhuskyrkan i andaktsrummet vid Bruna stråket 5.

Dag Hammarsköld skriver: "Vi har alla inom oss ett centrum av stillhet, omgivet av tystnad".
Mitt på onsdagen finns ett tillfälle för stillhet i andaktsrummet. Vi lyssnar på musik och några korta texter. Välkommen att vara med.