Foto: Eva S Andersson

Sjukhuskyrkan i psykiatrin

Psykisk ohälsa och sjukdom påverkar livet för de som drabbas och deras närstående. Sjukhuskyrkans personal har utbildning inom området och erfarenhet av professionella möten med drabbade.

All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Varför? Hur skall det gå? Kommer jag att orka? Vad kan hjälpa? Patienter, närstående och personal är välkomna att kontakta Sjukhuskyrkan som kan finnas som stöd.
Vi vänder oss också till personal inom psykiatrins vårdformer, kommunens stödfunktioner, kyrkor och samfund och frivilligorganisationer.
För att möta de olika behoven arbetar vi med utbildning i olika former, kollegial handledning, nätverksarbete och samtal.
I samarbetet med vårdpersonal vill vi belysa livsfrågornas plats och uttrycksformer när man drabbas av psykisk ohälsa.
Till kyrkans anställda vill vi dela med oss av kunskap om olika former av psykisk ohälsa.
Sjukhuskyrkan ingår i nätverk för kyrka-psykiatri tillsammans med personliga ombud, öppenvård, Kyrkans SOS, brukarorganisationer, frivilligorganisationer och församlingar.
Du som är personal kan kontakta oss både utifrån din egen livssituation och utifrån din yrkesroll.

Sjukhuskyrkan i Psykiatrin finns också här:
Aktivitetshuset Centrum
Villa Söder
Lyckostigen
PK-Östra Sjukhuset
PS-Mölndal

Conny Brandell

Conny Brandell

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuspräst, utåtriktad psykiatri

Rebecca Collin

Rebecca Collin

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, diakoniassistent

Louise Marmkvist

Louise Marmkvist

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon