Foto: Eva S Andersson

Sjukhuskyrkan i psykiatrin

Att drabbas av psykisk sjukdom kan väcka många tankar och känslor. Då kan det vara gott att få samtala.

Någon från Sjukhuskyrkan kan besöka dig på den vårdavdelning eller mottagning där du finns. Samtalet kan också ske i något av våra samtalsrum. Om du önskar finns möjlighet till bön och enskild nattvard.
Efter utskrivning från sjukhuset kan du få fortsatta samtal.
Sjukhuskyrkan finns även på Aktivitetshus Centrum.
Sjukhuskyrkan i psykiatrin finns också för dig som är närstående. Du är välkommen att höra av dig.
För dig som mist en närstående genom suicid anordnar sjukhuskyrkan samtalsgrupper.
För dig som arbetar inom psykiatrin eller kommunens funktionsstöd finns det också möjlighet till samtal eller reflektionsgrupper. I samtalet är du fri att ta upp det som du vill prata om. Det kan gälla ditt arbete, men också om dig och ditt liv som helhet.
För dig som arbetar inom kyrkorna bidrar vi med kunskap genom enskilda samtal, föreläsningar och reflektionsgrupper.
Sjukhuskyrkan ordnar också nätverksträffar för alla som arbetar med personer med psykisk ohälsa eller är aktiv i en brukarorganisation.
Kyrkorna i Göteborg finansierar tillsammans Sjukhuskyrkans arbete. Därför är enskilda samtal och gruppsamtal utan avgift.

Rebecca Collin

Rebecca Collin

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, diakoniassistent

Louise Marmkvist

Louise Marmkvist

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon