Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sjukhuskyrkan i psykiatrin

Sjukhuskyrkan i psykiatrin har kunskap om hur psykisk sjukdom och ohälsa påverkar livet, både hos den som drabbas och för de närstående.

All sjukdom väcker frågor. Så även psykisk sjukdom. Varför? Hur skall det gå? 
Kommer jag att orka? Vad kan hjälpa? Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Vi vänder oss också till personal inom psykiatrins vårdformer, kommunens stödfunktioner, kyrkor och samfund och frivilligorganisationer.
För att möta de olika behoven arbetar vi med utbildning i olika former, kollegial handledning, nätverksarbete och samtal.

I samarbetet med vårdpersonal vill vi belysa livsfrågornas plats och uttrycksformer när man drabbas av psykisk ohälsa. 

Till kyrkans anställda vill vi dela med oss av kunskap om olika former av psykisk ohälsa. 
Frågor vi ofta får handlar om bemötande, gränssättning och tydlighet. Hur tillvaratar vi de erfarenheter och lärdomar människor gjort under sitt liv? 

I vårt nätverk för kyrka-psykiatri ingår personliga ombud, öppenvård, Kyrkans Jourtjänst, brukarorganisationer, frivilligorganisationer och församlingar.

Du som är personal kan kontakta oss både utifrån din egen livssituation och utifrån yrkesrollen.

Sjukhuskyrkan i Psykiatrin finner du också här:

Aktivitetshuset Centrum
Villa Söder
Lyckostigen
Haga församlingshem
PK-Östra Sjukhuset
PS-Mölndal

Conny Brandell

Conny Brandell

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuspräst, utåtriktad psykiatri

Rebecca Collin

Rebecca Collin

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhuskyrkan, diakoniassistent

Louise Marmkvist

Louise Marmkvist

Göteborgs domkyrkopastorat

Sjukhusdiakon