Konfirmation 20/21

Vad handlar livet egentligen om? Under konfirmation får du lära känna nya vänner, och lära dig mer om värderingar och tro. Följ med på Berlinresa eller välj andra spännande alternativ.