Meny

I denna ljuva sommartid

Soile W. Algeröd, Ulla Hultberg och Elisabet Wahlström gestaltar somrig skapelse i textil, måleri och glas. Sommarens utställning visas i Domkyrkan 31 maj - 30 augusti.

I denna ljuva sommartid
gå ut min själ, och gläd dig vid
den store Gudens gåvor.
Se, hur i prydning jorden står,
se, hur för dig och mig hon får
så underbara håvor.

Naturen väcker ofta glädje och förundran. Ljudet av fågelsång, en porlande bäck. Doften av solvarma tallar och blommande vildkaprifol. Livets obändiga drift att överleva också i ogästvänliga miljöer, som strandtriften i klippskrevan vid havet. En vandring i skogen eller vid vattnet kan bidra till läkedom och lugn när vi har det besvärligt eller är stressade. I naturen hämtar vi mat och näring på många sätt. Men mångfalden av liv har också ett värde i sin egen rätt, inte enbart för vad det ger oss människor.

Naturen har inspirerat konstnärer i alla tider. Både de som arbetar med bild och form och de som arbetar med ord. Konst och kultur kan vara fönster mot himlen. Vi har fått del av Guds skaparförmåga. Några av våra mest uppskattade sommarpsalmer handlar också om allt det vackra i naturen. Sångerna är fulla av jubel och tacksamhet över det vackra och tätt samhöriga som vi får vara en del av. Samtidigt berättar psalmerna om livsrytmen, som också uttrycker något centralt i den kristna tron, genom död till liv. Om Guds närvaro i världen och i våra liv.

Många upplever Guds närvaro som starkast i mötet med skapelsens mångfald av liv. Gud vill liv och liv i överflöd! Glädje och förundran är en bra utgångspunkt för människan i hennes relation till allt annat skapat. Det kan vara drivkraft och ge kraft att förändra vårt sätt att leva. Vi ska inte roffa åt oss utan sträva efter att leva i samklang med resten av skapelsen.

Människans förhållande till naturen är inte okomplicerat eller utan problem, det vet vi alla. Men i den här utställningen väljer vi att ta fasta på glädjen och allt det goda vi får ta emot som gåvor, kanhända särskilt viktigt efter en vår som denna. Kanske finns här också visst mått av vemod. Vi väljer dock inte hur din upplevelse av utställningen blir. Kanske kommer den att väcka helt andra tankar och känslor hos dig. Berätta gärna vad naturen betyder för dig!

Präst och curator Marie-Louise Bengtsson