Arbeta för demokrati - anmäl dig som valförrättare

Den 19 september är det kyrkoval och nu söker Svenska kyrkan i Göteborgsregionen personer som vill tjänstgöra i vallokalen under valdagen.

Som valförrättare arbetar du för demokratin och får se den demokratiska processen från insidan. Du tar emot röstkuvert och prickar av, hjälper röstande tillrätta, ställer upp valsedlar och håller ordning. När vallokalen stängs på kvällen deltar du i rösträkningen. Ett roligt uppdrag under en betydelsefull dag, och det arvoderas. Anmäl dig till höstens stora demokratiska insats redan nu!