Foto: Nathan Dumlao on Unsplash

Vi finns till för dig

COVID-19 kan få oss att reagera på olika sätt.Vi i Universitetskyrkan vill finnas till för dig.

COVID-19 kan få oss att reagera på olika sätt: med nervositet, förvirring, stress, eller en stark oro för att någon i den närmaste kretsen är i fara. Många av oss upplever oro för att bli sjuka och tvingas stanna hemma och därmed tappa den nödvändiga interaktionen med vänner och familj. Utöver detta finns oron över utbildningen, kommer vi att kunna klara tentorna och fullfölja utbildningen? Alla dessa reaktioner är normala och fullt förståeliga.

Vi i Universitetskyrkan vill finnas till för dig. Som student eller anställd vid Göteborgs Universitetet eller Chalmers är du välkommen att ta kontakt med en av oss för enskilt samtal. Om du känner av sjukdomssymtom kan vi enkelt mötas via telefon eller videosamtal.
Samtalen är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt. Du behöver inte vara medlem i någon kyrka, alla är välkomna, oavsett tro eller livsåskådning.

Under de närmsta veckorna kommer vi att öka vår närvaro på våra sociala kanaler. Facebook: https://www.facebook.com/studentprasterna/
Instagram: @universitetskyrkan.gbg

Välkommen att höra av dig,

AnnaCarin Abrahamsson

AnnaCarin Abrahamsson

Studentprästerna i Göteborg

Studentpastor

Martin Klemetz

Martin Klemetz

Studentprästerna i Göteborg

vik Studentpastor

Maike Gamer

Maike Gamer

Studentprästerna i Göteborg

Studentpräst

Lars van der Heeg

Lars van der Heeg

Studentprästerna i Göteborg

Studentpräst