Meny

Ideellt engagemang

Genom att göra en insats som ideell medarbetare stödjer du och är en av bärarna i Pilgrimscentrums verksamhet. Ditt uppdrag kan anpassas efter dina önskemål och pilgrimers behov.

Pilgrimsvärd

Att vara pilgrimsvärd vid Pilgrimscentrum i Göteborg innebär att du välkomnar, bekräftar och hjälper de människor som kontaktar oss. Du lämnar information om pilgrimsvandringar, tar emot besökande pilgrimer och ordnar med fika och andra praktiska saker. Du kan också, i olika sammanhang, berätta om pilgrimsvandringar och presentera vår verksamhet eller vara montervärd. Din uppgift kan också vara att vara medvandrare på pilgrimsvandringar. Du tjänstgör huvudsakligen vid Pilgrimscentrum i Masthuggskyrkan eller i Repslagargården.
Uppdraget är vanligen på ett år. Du är pilgrimsvärd vid minst 12 tillfällen/år, maximum vid 30 tillfällen /år. De flesta passen är på tisdagar och är på 4- 5 timmar.

Du får utbildning för uppdraget, handledning, fortbildning och en årlig fest.

Pilgrimsledare

Att vara pilgrimsledare vid Pilgrimscentrum i Göteborg innebär att du planerar och leder pilgrimsvandringar. Du deltar även i uppföljning av vandringar och i utveckling av pilgrimsvandringar.

Uppdraget är vanligen under ett år. Du är, efter genomgången utbildning, pilgrimsledare vid minst 4 tillfällen/år, maximum vid 8 tillfällen /år. Tidsinsatsen varierar, beroende av pilgrimsvandringens längd. Tiden för förberedelse och uppföljning är minst dubbelt så lång som vandringens längd.

Pilgrimscentrum i Göteborg erbjuder utbildning för uppdraget, handledning, fortbildning och en årlig fest.

Välkommen som ideell medarbetare vid Pilgrimscentrum i Göteborg!

Åsa Dungården

Masthuggs församling

Församlingspedagog - pilgrimscentrum

Mer om Åsa Dungården

Pilgrimscenter