Meny

Pilgrimscentrum i Göteborg

Pilgrimscentrum i Göteborg arrangerar vandringar i och kring Göteborg. Vi vill väcka nyfikenhet och inspirera till uppbrott, möten och utmaningar!

Nyheter i Pilgrimscentrum och Masthuggs församling

Pilgrimscentrum i Göteborg - Vandringar och inspiration

Pilgrimscentrum vill väcka din nyfikenhet, inspirera dig till nya uppbrott, möten och utmaningar! Vi anordnar kristna vandringar i samtal, bön och tystnad, och välkomnar alla som är öppna för livets andliga dimension. Pilgrimscemtrum bor i Masthuggskyrkan, men vi rör oss runt i hela Göteborg; på gator, i parker, i naturområden och i skärgården. 

Frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamthet, andlighet och delande är pilgrimens sju ledord.  

Visa mig Herre din väg och gör mig villig att vandra den.

Heliga Birgitta