Kyrkans Jourtjänst

Prata med oss

Kontakt

Kyrkans Jourtjänst

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Om Kyrkans Jourtjänst


Kyrkans Jourtjänst är en kris- och samtalsjour inom Svenska kyrkan. Under 2016 besvarade vi över 25 000 samtal i Jourtelefonen och cirka 2 500 brev i webbtjänsten SOS-brevlådan. Många som kontaktar oss lider av ensamhet, nedstämdhet, oro, ångest, dålig självkänsla, självmordstankar och/eller att relationerna till andra människor är komplicerade. Läs mer om Jourtelefonen och SOS-brevlådan.

Jourtelefonen och SOS-brevlådan bemannas av volontärer, utvalda och utbildade för uppgiften, som utan ersättning gör en medmänsklig insats. Under år 2016 arbetade ca 100 volontärer totalt över 10 000 timmar i Jourtelefonen och SOS-brevlådan. Snittåldern hos volontärerna var 57 år i ett spann mellan 22 och 85 år.

Till stöd för de frivilliga medarbetarna finns anställd personal, socionomer eller motsvarande med olika påbyggnadsutbildningar i bland annat psykoterapi, som rekryterar, utbildar och handleder de frivilliga medarbetarna.

Den som hör av sig till Jourtelefonen eller SOS-brevlådan kan vara så anonym den vill. Vi som svarar är alltid anonyma och har tystnadsplikt.

Kyrkans Jourtjänst är även en samtalsmottagning som erbjuder individuell psykoterapi. Här möter du en anställd terapeut. Samtalen är tidsbokade och avgiftsbelagda. Läs mer om Samtalsmottagningen.

Tillsammans med Skolkyrkan arbetar vi även med att utbilda och handleda nätvandrare inom Svenska kyrkan i Sverige. Med stöd från Västra Götalandsregionen arbetar vi även med att inspirera och rusta fler organisationer och människor att börja nätvandra. Att nätvandra innebär att möta unga där de är, online. På de forum de befinner sig. Nätet är en viktig del av ungas liv, en plats för både vardagliga aktiviteter och svåra samtal. Läs mer om vår nätvandring.

Kyrkans Jourtjänst är en stiftelse inom Svenska kyrkan i Göteborg, som finansieras genom medlemsavgiften ("kyrkoskatten") samt gåvor från församlingar och enskilda. Kyrkans Jourtjänst har funnits sedan 1971. Stiftelsen är ursprungligen en vidareutveckling av Jourhavande Präst som startade kring 1960. Styrelsen är kyrkopolitiskt tillsatt genom Göteborgs kyrkofullmäktige.