Vattenpost med vattenkannor
Foto: Henrik Enarsson

Vattentillgång på kyrkogårdarna

Vatten året om finns inte på alla kyrkogårdar. Kyrkogårdsförvaltningen använder generella datum för påkoppling respektive avstängning av vattnet på våra kyrkogårdar.

På många kyrkogårdar är vattentillgången begränsad under den mörka tiden på året. 

- Varje vår sätts vattnet på omkring den 15 april  (om temperaturen tillåter)

- Varje höst stängs vattnet av omkring den 15 oktober

Självklart kan datumen infalla på en helg ibland och då sker påkopplingen eller avstängningen på en vardag strax innan eller efter det generella datumet.