Grav i förgrunden med stenar och löv
Foto: Hasse Jonsson

Om oss

Göteborgs begravningssamfällighet med 36 begravningsplatser, cirka 115 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium samt runt 170 anställda, är en av landets största kyrkogårdsförvaltningar.

Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften.

Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse.

Här finns 36 begravningsplatser med totalt ca 120 000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom kyrkogårdsförvaltningen arbetar ca 175 personer. Under sommarhalvåret anställs ytterligare ca 150 personer, säsongsanställd personal.

Förvaltningen är organiserad i tre avdelningar: skötsel, begravning och krematorium. Dessutom finns ett gemensamt kansli.

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg och är en av Svenska kyrkans tio enheter i Göteborg. För att tillvarata intresset för dem som inte tillhör Svenska kyrkan utser Länsstyrelsen begravningsombud.

ÅRSRAPPORT FÖR 2019

Göteborgs begravningssamfällighet år 2019 i bilder och text, presentation av organisationen, statistik samt delar av den formella årsredovisningen. Ladda ner Årsrapport 2019 som pdf-fil här. 

 

 

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 - tryck 2 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

 

Gravskötsel-expeditionen

Vi svarar på alla frågor om skötsel av gravar, utbud/sortiment av växter samt olika former av skötselavtal. 

Ring tel: 031-731 80 80. Tryck 1 för hjälp med frågor kring gravskötsel.

Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.

E-post: gbg.gravskotsel@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Västra kyrkogården, 
Sven Brolids väg 35, 414 73 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Krematorie-expeditionen

Vi svarar på frågor om kremation och urnor. Uthämtning av urnor sker hos oss och vi bokar när anhöriga vill närvara vid kremation eller låna vårt anhörigrum. 

Du når oss på 031-731 80 80 tryck 3 för hjälp kring kremationsfrågor
Öppet vardagar kl. 9-12, 13-16
gbg.krem@svenskakyrkan.se 

Krematorie-expeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, ingång i nya krematoriet.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 8, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg

Fakturaadress

Fakturaadress:

Göteborgs begravningssamfällighet
Fack 77801157
Box 15018
750 15 Uppsala
Referens: nnnn-xxxx

Är du leverantör - glöm inte att vi måste ha tydlig referens i form av namnkod med två första bokstäverna i för- respektive efternamnet. Två namn skall användas - först beslutsattestant sedan mottagningsattestant (kaan-nisv för Karin Andersson-Niclas Svensson som exempel). Ni kan ni få referenskod från er kontakt hos oss.

 

Organisationsnummer

Göteborgs begravningssamfällighet har organisationsnummer: 252004-9020