Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs kyrkogårdsförvaltning Besöksadress: Östra kyrkogården, kansliet, Nobelplatsen 5, 41657 Göteborg Postadress: Box 1526, 40150 GÖTEBORG Telefon:+46(31)7318080 E-post till Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Renoveringen av Östra kapellet i Göteborg

Återuppbyggnaden pågår under presenning och framöver kan vi se ett nytt tak på det vackra Östra kapellet på Östra kyrkogården.

Efter branden i april 2018 har kapellets skadade tak rivits ut. Gamla ritningar har tagits fram för att möjliggöra återställningen av taket. Det nya taket byggs nu upp under presenningsbyggnaden. Ett skiffertak ska ersätta det tidigare plåttaket innan presenningarna tas bort. Taket väntas vara klart i februari i år. Sedan fortsätter arbetet inomhus med värme, akustik, el och allmänna moderniseringar. Förbättringar är viktiga då kapellet är om- och tillbyggt under 100 år.

Kapellet på Östra kyrkogården är uppfört i nygotisk stil. Det invigdes 1861. Arkitekt var J H Strömberg, som också står bakom Östra kyrkogårdens utformning. Byggnaden är kulturminnesmärkt vilket komplicerar återuppbyggnaden. Kapellet skall vara återställt under hösten 2019.
Inredning och alla innerväggar har sanerats i så stor utsträckning som har varit möjligt. All invändig puts har till exempel fått knackas ned eftersom den inte har varit möjlig att sanera. I samband med att den invändiga putsen demonterades hittades tre väggmålningar i koret. Målningarna är utförda av den kände göteborgskonstnären Georg Pauli 1899. Begravningsstyrelsen ska i februari besluta om målningarna ska tas fram.
Om målningarna tas fram kommer kapellsalen att bli mer som tidigare innan dessa så kallade frescomålningar täcktes med vitmålade spånskivor i mitten av 1970-talet. I dagsläget har vi fått Länsstyrelsens tillstånd, enligt kulturmiljölagen, att återställa dem.

Målning med man med luta på vägg med byggställningar runt
Målning Östra kapellet under arbete med takrenovering Bild: Hasse Jonsson
Östra kapellet under presenning i kvällsljus
Östra kapellet under presenning i kvällsljus Bild: Hasse Jonsson
Taket byggs upp inuti Östra kapellet under presenning 2
Detalj från när taket byggs upp inuti Östra kapellet under presenning Bild: Thomas Jönsson
Östra kapellets nya tak under presenning
Östra kapellets nya tak under presenning Bild: Hasse Jonsson
Frescomålning, restaurering av målning klar men byggnadsställningar är kvar i Östra kapellet
Frescomålning, restaurering av målning klar men byggnadsställningar är kvar i Östra kapellet Bild: Hasse Jonsson