Meny

Nya kistgravar på Björlanda kyrkogård

Utbyggnaden av Björlanda kyrkogård med cirka 270 kistgravplatser är nu klar.

Det återstår grässådd och asfaltering av parkeringar och väg. Detta och även plantering av buskar och montering av erosionsskydd med pluggplantor vid bäck kommer att göras under våren.

Vi beräknar att gravsättning kan ske under hösten.

Bild på kyrkogård med gamla delen med mur i förgrund och nya delen med mest jord och markeringspinnar
Björlanda kyrkogård, gamla och nya delen i april 2020 Bild: Hasse Jonsson

Om utbyggnaden

Björlanda kyrkogård är utbyggdut med cirka 270 kistgravplatser som kommer att ligga i gräs. Området ska bestå av två kvarter avdelade med en grusgång.

Ring gärna om du har frågor.
Marie Louise Nord, planeringsingenjör
031-731 92 85