Gravfält i förgrunden, träd på kyrkogård och i bakgrunden bostadshus
Foto: Hasse Jonsson

Maximering av deltagare i gravvisningar

Med anledning av covid-19 maximerar vi antalet personer som tillsammans med gravvisaren deltar i gravvisning till tre personer, inkluderat gravvisaren.

Orsaken till att vi maximerar antalet är att gemensam transport till de visningsbara gravarna ordnas i kyrkogårdsförvaltningens regi och att det därigenom är svårt att hålla tillräckligt stort avstånd till varandra i samband med transporten som sker med personbil.