Meny

Förnyelse av Gunnareds minneslund

Under våren 2020 kommer markarbeten att pågå i minneslunden.

Under våren 2020 kommer markarbeten att pågå i minneslunden. En ny lösning för vaserna ska göras på grund av att sättningar har skett i blomsterdammen. En ny servicestation ska anläggas med vattenpost och avfallskärl. Minneslunden får också nya bänkar och ljusträd.

Information/kontakt: Marie Louise Nord, planeringsingenjör, 031-731 92 85