Foto: Tommy Hvitfeldt

Färre deltagare vid begravning i två kapell

Med anledning av covid-19 ändrar vi maxgränsen för deltagare i begravningar till 30 personer för kapellen på Östra och Fridhem.

På Östra kapellet ändras maxgränsen av deltagare vid begravningar till 30 personer med hänsyn till kapellsalens utformning och för att ge begravningsgästerna möjlighet att hålla avstånd.

Då vi har förstått att det även blir trångt på Fridhems kapell så gör vi samma inskränkning där vad gäller deltagare vid begravningar, det vill säga max 30 personer.

Det betyder att när det är 30 personer, inklusive personal, i kapell/ceremonilokal så är det fullt. Ingen mer får komma in i kapellet/ceremonilokalen.