Lundby gamla kyrkogård
Foto: Ronald Eek

Fåglar rycker upp växter

Vi har problem med fåglar som rycker upp ljung och annan växtlighet på Lundby gamla kyrkogård.

Vi har problem med fåglar som rycker upp ljung och annan växtlighet på Lundby gamla kyrkogård. De gör detta för att komma åt mat. Vi arbetar för att minimera problemet.

Kontakt: enhetschef Jessica Karlsson 031-731 65 85 jessica.m.karlsson@svenskakyrkan.se