Meny

Billdals kyrkogårds värdefulla karaktär

Nu finns en ny utredning om Billdals kyrkogårds värdefulla karaktär färdigställd 2020.

Ur texten om kyrkogården

”Speciellt för kyrkogården är det urngravskvarter, U1, som är anlagt söder om bäckravinen. Här ligger urngravar med enkla gravvårdar i form av naturstenar. Gravplatserna ligger anlagda inne i den befintliga växtligheten som präglas av blandskog bestående av ek, ask och hassel.”

”Kyrkogårdens karaktär är påverkad av den växtlighet som finns på angränsande marker. Detta bidrar till att kyrkogården har en naturpräglad karaktär. Blandskog med ek, hassel, gran, tall och björk kantar alla delar av kyrkogården. Här finns nästan ingen planerad växtlighet som avskärmar kvarteren från dess omgivningar vilket medför att den omgivande växtligheten är betydelsefull för kyrkogårdens gestaltning.”

Läs mer

Utredningsmaterialet är gjort av acanthus arkitektur & kulturvård i samarbete med kyrkogårdsförvaltningens specialister. Hela rapporten kan laddas ner här som pdf-fil