Foto: Shutterstock

Begravningsverksamheten i Göteborg och coronaviruset

Begravningssamfällighetens information om hantering av covid-19 kopplat till begravningsverksamhet.

Information från oss, skrivet av begravningschefen 18/3-2020,  till begravningsbyråer och transportörer verksamma i Göteborgsregionen om hantering av covid-19 kopplat till begravningsverksamheten. 

Kyrkokansliet, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation och Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund har gått ut med en gemensam information gällande hantering av coronaviruset covid-19 kopplat till begravningsverksamheten.

Om coronasmittat stoft

Kan en avliden smittad förvaras i kylrum eller bisättningslokal? Smittat stoft ska tas omhand av sjukvården enligt sjukvårdshuvudmannens riktlinjer. Det betyder att smittat stoft innesluts i en bisättningssäck som placeras i en kista innan det lämnar sjukhuset. Kistan kan förvaras i kylrum hos Kyrkogårdsförvaltningen.

Riktlinjer inför ceremoni

Hur ska önskemål om visning från anhöriga hanteras? Det är i nuläget inte lämpligt att anordna visning i Kyrkogårdsförvaltningens lokaler eftersom vi varken har erforderlig kompetens för att göra riskbedömningar med anledning av smittspridning eller skyddsutrustning tillgängligt.  

Kan vi hålla avskedsceremoni för coronasmittat stoft?

Det går bra, förutsatt att stoftet efter den avlidna ligger i en bisättningsäck i en kista. Rent allmänt är det viktigt att hålla sig uppdaterad om den information och de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och www.krisinformation.se ger kring samlingar av olika slag.

Måste kremation ha skett före avskedsceremoni?

Nej, kremation måste inte ha skett före avskedsceremoni. Enligt begravningslagen 5 kap 10 § kan Skatteverket ge anstånd med kremeringen eller gravsättningen, om det finns särskilda skäl för detta. Skatteverkets rättsavdelning kommer att delta i bedömningen av ansökningar om anstånd för att ensa rättstillämpningen. Det är troligt att Sverige på grund av coronaviruset kommer att ha en extrem situation ett antal månader framöver. Det innebär bland annat att det kan uppstå platsbrist i kylrummen, vilket Kyrkogårdsförvaltningen också har med i sin beredskap. För de fall närstående inte ordnar med begravningen inom en månad och saknar anstånd från Skatteverket är det en sak för Skatteverket och kommunen att ordna med begravningen. Kyrkogårdsförvaltningen har dock förberett sig på att förvara stoft efter avliden under längre tid än normalt.

Kan en person som avlidit av coronaviruset jordbegravas?

Ja, myndigheterna bedömer att så länge en avliden med bekräftad coronainfektion är placerad i en bisättningssäck och kistlagd går det lika bra med jordbegravning som med kremation.

Krematoriefrågor

Kan kremering av smittat stoft genomföras i alla Sveriges krematorier?
Kremering bör kunna genomföras i alla krematorier i hela Sverige förutsatt att den avlidna är placerad i bisättningssäck och kistlagd.      

Kremering av avliden med pacemaker

Enligt Region Stockholms riktlinjer kommer pacemaker och andra explosiva implantat att tas bort i enlighet med tidigare fastställda rutiner.

Gravbok

Kyrkogårdsförvaltningen noterar i gravboken att gravsättning skett av avliden i bisättningssäck, vilket har betydelse för kommande gravsättningar i gravplatsen. Bemanning Högsta prioritet är kremation och gravsättning och all verksamhet kring detta.

Transporter

Kontakta omgående undertecknad om ni har problem med att fullfölja transportavtalet avseende kistor och urnor med anledning av coronaviruset.   Frågor utifrån detta brev ställs till undertecknad.  

Katarina Evenseth, Begravningschef