Foto: Håkan Sjunnesson

Ny begravningsorganisation i Göteborg

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 samtidigt som Göteborgs församlingar delades in i nio enheter. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg.

Begravningssamfälligheten, som är en organisation inom Svenska kyrkan, ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. I mötet med Göteborgaren och våra andra uppdragsgivare kallas vi ofta för Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. 

Om Göteborgs begravningssamfällighet

Göteborgs begravningssamfällighet bildades 1 januari 2018 efter en omorganisation av Svenska kyrkan i Göteborg. Begravningssamfälligheten ansvarar för begravningsverksamheten i enlighet med begravningslagen och förvaltar kyrkogårdarna i Göteborg. Verksamheten omsätter cirka 200 miljoner kronor och finansieras av begravningsavgiften. Samfälligheten styrs av förtroendevalda inom Svenska kyrkan i Göteborg genom indirekta val till begravningsdelegerade som i sin tur väljer en begravningsstyrelse. Här finns 36 begravningsplatser med totalt ca 115.000 gravar, sju ceremonilokaler/kapell och ett krematorium. Inom kyrkogårdsförvaltningen arbetar ca 170 personer och under sommarhalvåret anställs ytterligare ca 150 personer, säsongsanställd personal. Förvaltningen är organiserad i två avdelningar med ett gemensamt kansli. Skötselavdelningen ansvarar för all skötsel av kyrkogårdarna och begravningsavdelningen för krematoriet, kapellen, begravningsexpedition och gravgrävning.

Ny organisation för Svenska kyrkan i Göteborg

Mellan 1883-2017 ingick Svenska kyrkan i Göteborg i en samfällighet, med gemensam ekonomi och administration, där kyrkogårdsförvaltningen ingick som en gemensam verksamhet. Den 1 januari 2018 delades Göteborgs församlingar in i nio enheter samt en separat begravningssamfällighet. Information och länkar till församlingar och pastorat finns här.