Gravfält på Donsö kyrkogård
Foto: Göran Karlsson

Gravstenar, gravvårdar

Gravstenar och annan utsmyckning på graven kallas - gravvård

Graven kan när som helst förses med en gravvård, men det är bra att vänta något år med anskaffning av gravsten tills jorden har satt sig. Begravningsplatserna är indelade i kvarter med olika karaktär och det finns regler för hur gravvårdarna får se ut i de olika kvarteren. Tala med oss redan när du väljer gravplats om du har speciella önskemål.

Tillstånd krävs

Man måste ansöka om tillstånd att få sätta upp en gravvård så att gällande gravvårdsbestämmelser följs för respektive kyrkogård och fält. Anlitar du ett stenhuggeri lämnar det in ansökan. Vi rekommenderar att ett stenhuggeri också sätter gravstenen på plats – det är viktigt att den blir korrekt och säkert monterad.

Gravrättsinnehavaren ansvarar

Gravrättsinnehavaren svarar för gravvårdens samtliga kostnader – anskaffning, uppsättning, inskription och framtida underhåll – och för kostnader som kan uppstå vid eventuell skadegörelse. Stenhuggerier och andra företag som säljer gravvårdar kan upplysa om kostnader för anskaffning och underhåll.

Att överta en gravvård

Att överta en gravvård innebär att man tar över en gravsten och/eller ram i befintligt skick. Ett stenhuggeri kan sedan göra iordning sten och ram och lägga in ny text.

Kontakta begravningsexpeditionen, tel. 031-731 80 80,  för vidare information.

Blankett - Ansökan om gravvård

Blankett - Monteringskrav för gravvårdar

Ifylld blankett skickar du till Kyrkogårdsförvaltningen, Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 415 05 Göteborg

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, gravvisning, bokning av kapell, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 - tryck 2 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg