Meny

Kansli

På kyrkogårdsförvaltningens kansli finns de gemensamma kompetenser, som ska stödja kyrkogårdsförvaltningens avdelningar och verksamheter, samlade.

Kansli - kontakt

Cissi Hammer, förvaltningschef
031-731 88 35
cissi.hammer@svenskakyrkan.se

 

Gerd Hörder, HR-specialist
031-731 88 19
Gerd.Horder@svenskakyrkan.se 

 

Ingela Håman, controller/ekonom
031-731 88 44
ingela.haman@svenskakyrkan.se 

 

Hanna Hermansson, miljö- och fastighetsingenjör
031-731 11 34
hanna.hermansson@svenskakyrkan.se

 

Hasse Jonsson, kommunikatör
031-731 88 33
hasse.jonsson@svenskakyrkan.se  

 

Malena Nilsved, förvaltningssekreterare tjl
031-731 62 80
malena.nilsved@svenskakyrkan.se 

 

Ann-Christin Johansson, vikarierande förvaltningssekreterare
031-731 88 14 Ann-Christin.Johansson@svenskakyrkan.se 

 

Anna-Lena Björsegård, förvaltningsadministratör
031-731 88 12
anna-lena.bjorsegard@svenskakyrkan.se

 

Lennart Sandling, it-samordnare
031-731 88 55
lennart.sandling@svenskakyrkan.se

 

Besöksadress: Exp, Östra kyrkogården, Nobelplatsen 5, 416 57 Göteborg

Postadress: Göteborgs begravningssamfällighet, Box 1526, 401 50 Göteborg