Meny

Förhandsbokning av gravplats

Är du skriven i Göteborg och är över 18 år är det nu möjligt att kostnadsfritt förhandsboka en gravplats via en återgångsgrav i Göteborg.

Om det finns en befintlig gravsten/gravram kan den överrtas för en engångsavgift på 1 000 :-. Därefter är det fritt att själv disponera graven för framtida bruk, sjävklart under förutsättning att gravens sköts och inte blir vanvårdad.

Kort om återgångsgravar
För att bevara karaktären på kyrkogårdarna änvänder vi återlämnade gravplatser för gravsättning i det orörda översta skiktet. Skälen till återlämnande av gravar är flera, t.ex. att anhöriga meddelar att de inte längre orkar sköta graven, att gravrätten på 25 år löpt ut och vi inte fått tag någon gravrättsinnehavare, att graven blivit vanvårdad och ingen anhörig
hört av sig efter vår skyltning och annonsering. Graven blir då en återgångsgrav.

Många av våra återgångsgravar har fina, ståtliga gravstenar, vackert utformade gravramar och är bekvämt belägna på kyrkogården. I vissa återgångsgravar finns det plats för fler kistor, på samma sätt som vid begravning av fler medlemmar i en familjegrav. I vissa återgångsgravar finns det endast plats för urnbegravning.

Flest lediga återgångsgravar finns på de tre stora kyrkogårdarna – Kviberg, Östra och Västra. Men det finns även lediga på många av de mindre kyrkogårdarna, t.ex. Lundby Nya, Örgryte Nya, Backa Nya och Gamla, Marieberg, Stampen och Djurgårdskyrkogården.

Våra gravvisare står gärna till tjänst för visning av återgångsgravar. Bokning sker på vår begravningsexpedition på Kvibergs kyrkogård, tel. 031-731 80 80. 

Utställninggravar
För att visa hur återgångsgravar kan se ut har vi tagit fram ett antal utställningsgravar på östra, Västra och Kvibergs kyrkogård. Här finns kartor som visar var de finns!

Karta över utställningsgravar, Östra kyrkogården

Karta över utställningsgravar, Västra kyrkogården

Karta över utställningsgravar, Kvibergs kyrkogård

Begravningsexpeditionen

Vi svarar på alla frågor om begravningar, gravsättningar, gravrätter, beställning av plaketter, gravanordningar, bokning av kapell, gravvisning, nedlagda stenar av säkerhetsskäl samt frågor om lagar och förordningar.

Du når oss på 031-731 80 80 - tryck 2 för hjälp med frågor kring begravning.
Öppet för telefon vardagar kl. 9-12, 13-15. Utifrån den pågående coronapandemin är det inte öppet för fysiska besök.
gbg.begravning@svenskakyrkan.se

Begravningsexpeditionen finns på Kvibergs begravningsplats, till vänster efter huvudentrén.

Besöksadress: Kvibergs kyrkogårdsväg 4, 41522 Göteborg

Postadress: Box 1526, 401 50 Göteborg